Yrityskylä ysiluokkalaisille

Koulumme ysi-luokkalaiset kävivät tutustumassa Taloudellisen tiedotustoimiston(TAT) kehittämään Yrityskylä konseptiin. Yrityskylässä oppilaat oppivat konseptiin kuuluvan pelin ja tekemisen kautta. Pelin viitekehyksen muodosti Metso-konserni. Peliin valmistautuminen aloitettiin oman opettajan vetämillä teematunneilla, joilla läpikäytiin pörssiyrityksen johtamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja.

Yrityskylä-pelipäivänä luokka jaettiin viiteen johtoryhmään. Johtoryhmän tavoitteena oli päästä kivenmurskaajien maailmanmarkkinoille ja saada oman “yrityksen” tulos voitolliseksi. Ryhmien muodostaminen aloitettiin siten, että oppilaat saivat valita itselleen yhden seuraavista taidoista; neuvottelutaito, vieraiden kielten osaaminen, lasku- ja matemaattiset taidot tai tekninen osaaminen. Näin saatiin jokaiseen johtoryhmään riittävästi monialaista osaamista.

20160412_085717

Markkinoille pääsy tapahtuu peliin kuuluvien tehtävien avulla, jotka ohjaavat johtoryhmien toimintaa. Keskeistä on luonnollisesti kivenmurskaajien myyminen joko itse tehdyn tarjouksen perusteella tai asiakkaalta tulleen tilauksen muodossa. Pelin aikana oppilaiden tulee kuitenkin seurata esimerkiksi kivenmurskaajien valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden hinnan muutoksia, jotta tuotteiden katteet pysyvät voitollisina. Myynnin lisäksi oppilaiden täytyy pohtia toiminnan rahoittamista lainojen muodossa ja pitää huoli siitä, että yrityksen maine säilyy hyvänä. Maine pisteillä johtoryhmät etenevät suuremmille markkinoille.”

?????????????

Yrityskylä-opintokokonaisuus järjestettiin tänä keväänä ensi kertaa ysiluokkalaisille. Joitakin puutteita konseptissa oli, mutta pääasiassa kaikki sujui hienosti. Oppilaat olivat erittäin aktiivisia teematunneilla ja osallistuivat hienosto oman johtoryhmän työskentelyyn. Pelipäivä Tikkurilassa oli vauhdikas, ja voitti tavallisen koulupäivän mennen tullen. Haasteista huolimatta neljän kvartaalin jälkeen jokaisen johtoryhmän tilikausi näytti positiivista lopputulosta. Koulumme ysit ovat melkoisia globaalin kaupan eksperttejä siis.

Esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=u4zFzYfskeo